Յոբելենական Երեկոյ, Նուիրուծ՝ Ս. Կապուտիկեանի եւ Պ. Սեւակի

February 5, 2019